TJ Sokol Vrané
Zde hledá Jyxo!

Sloupek

Z fotogalerie…

Zaďák jede!

Inzerce

Prodáme plachty pro plachetnici LT Finn v cenách od 3000,- do 8000,- Kč.

Opatření ČOS VIR

Josef Sosnovec : Opatření vedení ČOS-vir COVID 19

ROZHODNUTÍ VEDENÍ ČOS
Na základě jednání Bezpečnostní rady státu z dnešního dne tj.13.3.20, které se týká opatření vedoucích k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV- 2, rozhodlo vedení ČOS s účinností od dnešního dne 11:15 hod. následně:

-ruší se konání akcí s účastí více než 30 osob
-u sportovních akcí, soutěží, tréninku, cvičení oddílu všestrannosti, kulturních akcí a zkoušek uměleckých těles, na kterých se zúčastní méně než 30 osob, doporučujeme zvážit jejich konání, popř. zajistit, aby se na sportovišti, v tělocvičně či zkušebně vyskytovalo co nejméně osob (např. zákaz účasti rodičů/diváků na aktivitách jejich dětí)
-durazně vyzýváme organizátory aktivit pro děti a seniory, aby zvážili v současnosti jejich konání bez ohledu na počet osob
-sportovním oddílum doporučujeme se řídit pokyny svých svazu, specifických pro jednotlivé sporty

-za veškerá přijatá opatření a rozhodnutí odpovídají statutární orgány pobočných spolků

Tato opatření budou platná do odvolání a je třeba sledovat aktuální vývoj situace v ČR, především pokyny státních orgánu.

Se sokolským pozdravem

Ing. Hana Moučková starostka ČOS